Waarom deze site?

We kennen in ons dorp een Dorpsraad die namens de inwoners overleg voert met de gemeente over allerlei kleine en grote zaken die ons dorp en zijn inwoners betreffen. Middels deze site wil de Dorpsraad graag laten zien wat ze doet.

Om een indruk te krijgen van de vele activiteiten waarbij de Dorpsraad de afgelopen jaren betrokken is geweest verwijzen wij u naar de pagina’s “activiteiten”, “nieuws” en naar de “jaarverslagen”. Er is naast deze site van de Dorpsraad ook een site over Blijham.

Lidmaatschap

De Dorpsraad wil graag alle inwoners vertegenwoordigen en een aanzienlijk deel van de gezinnen in Blijham is dan ook lid van de Dorpsraad. Aarzel niet en meldt u ook aan bij de secretaris. De kosten van het lidmaatschap bedragen slechts € 3,50 per jaar.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar de secretaris van de Dorpsraad: E. Jager – Winschoter Hogebrug 5 – Blijham – tel. 0597-412475 – e.j.jager@hetnet.nl