Waarom deze site?

We kennen in ons dorp een Dorpsraad die namens de inwoners overleg voert met de gemeente over allerlei kleine en grote zaken die ons dorp en zijn inwoners betreffen. Middels deze site wil de Dorpsraad graag laten zien wat ze doet.

Om een indruk te krijgen van de vele activiteiten waarbij de Dorpsraad de afgelopen jaren betrokken is geweest verwijzen wij u naar de pagina’s “activiteiten”, “nieuws” en naar de “jaarverslagen”. Er is naast deze site van de Dorpsraad ook een site over Blijham.

Lidmaatschap

De Dorpsraad wil graag alle inwoners vertegenwoordigen en een aanzienlijk deel van de gezinnen in Blijham is dan ook lid van de Dorpsraad. Aarzel niet en meldt u ook aan bij de secretaris.

Betaling lidmaatschap

De jaarlijkse contributie bedraagt € 3,50. Wij verzoeken u dit jaarlijks zelf over te maken naar onze bankrekeningnummer NL45 RABO 0306 6207 07 t.n.v. Dorpsraad Blijham onder vermelding van uw naam en uw adres (belangrijk!).

Aanmelden als lid kan door een mail te sturen naar de secretaris van de Dorpsraad: E. Jager – Winschoter Hogebrug 5 – Blijham – tel. 0597-412475 – e.j.jager@hetnet.nl