Bestuur Dorpsraad

Bestuur

Lineke Lamfers, Louwdijk 10, tel. 433048 – voorzitter

Eppo Jager – Winschoter Hogebrug 5 – tel. 0597-412475 – e.j.jager@hetnet.nl – secretaris

Albert Nomden – penningmeester

Lineke Dekker – algemeen bestuurslid

Gerard Boltjes – algemeen bestuurslid – beheer website

Frits Kruise – algemeen bestuurslid