In 2019 kwam het bestuur 7 keer in vergadering bijeen.

Er kwamen twee nieuwe bankjes in het bos. Er werd met Acantus overlegd over het bouwen van koopwoningen of huurwoningen aan de Lindenlaan. Op het Dorpsplein werden een social sofa, twee hockers en een Informatiepaneel geplaatst. Die werden op 12 april onthuld door burgemeester Velema.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 18 maart hield wethouder Bart Huizing een lezing over de eerste jaren van de gemeente Westerwolde. Lineke Lamfers volgde Ko Nomden op als voorzitter. Op 4 mei legden Lineke Lamfers en Ko Nomden bloemen bij het monument in Wedderveer. Het plastic afval wordt niet langer gescheiden ingezameld. Over de onderlinge samenwerking tussen dorpsraden en de gemeente is een convenant opgesteld. Iris de Haan is gestopt als gebiedsregisseur.

Er wordt gewerkt aan plannen voor een Boomgaard Arboretum en een Palajos Arboretum. Hiervoor wordt veel werk verricht door Ham Frits Korvemaker. Enkele bestuursleden hebben onkruid geschoffeld op het Dorpsplein. Er zijn plannen voor een zonnepark aan de Tweekarspelenweg 8.