Contact

Wanneer neemt u contact op met de Dorpsraad Blijham?

 

Het moet gaan om zaken waar de lokale overheid invloed op heeft en waar de lokale overheid naar uw mening te kort schiet.

Wij hopen dat u eerst met deze lokale overheid of desbetreffende organisatie in contact treedt, het is in eerste instantie uw probleem en in het algemeen is onze lokale overheid best bereidwillig om mee te werken aan de oplossing van sommige problemen.
Als er echter naar uw mening dan te weinig gebeurt, kan het zijn dat meer bewoners van Blijham dit zo ervaren. Dan kan de Dorpsraad er wel wat mee, want in plaats van alleen uw probleem wordt het dan een lokaal probleem. Het wordt dus algemener. Nu moet u natuurlijk niet verwachten dat de Dorpsraad dan meteen bij machte is om het probleem op te lossen, maar we doen wel ons best. Het sturen van een brief of contact zoeken met de mensen die wij kennen, kan de vaart er in zetten. Soms kunnen bewoners en Dorpsraad ook samen gaan optrekken, immers samen sta je sterker.

 

Contactpersonen

Lineke Lamfers, Louwdijk 10, tel. 433048 (voorzitter)

Eppo Jager – Winschoter Hogebrug 5 – tel. 412475

Vanzelfsprekend mag u ook één van de andere bestuursleden aanspreken.

 

Betaling lidmaatschap

De jaarlijkse contributie bedraagt € 3,50. Wij verzoeken u dit jaarlijks zelf over te maken naar onze bankrekeningnummer NL45 RABO 0306 6207 07 t.n.v. Dorpsraad Blijham onder vermelding van uw naam en uw adres (belangrijk!).