Activiteiten

Voor veel inwoners van Blijham is het niet geheel duidelijk wat de Dorpsraad doet. Een kort overzicht: iedere zes weken komt het bestuur bijeen om de lopende projecten te bespreken, ingekomen berichten door te nemen en mogelijke nieuwe projecten te bespreken. Alle relevante bijeenkomsten worden bezocht door een vertegenwoordiging van het bestuur.

 

Naast genoemde activiteiten verrichten de bestuursleden ook veel overige zaken, er komen o.a. telefoontjes en mailtjes binnen van inwoners met vragen en / of klachten. Wij proberen dit zo goed mogelijk af te wikkelen met de diverse instanties. Daarnaast wordt de mening van de Dorpsraad vaak gevraagd door de lokale overheid en door de media.

 

Ook draagt de Dorpsraad financieel bij aan allerlei projecten en activiteiten die positief zijn voor het dorp en zijn inwoners. Voorbeelden van de afgelopen jaren:

2006 Sportzaal De Stelling                        €   250

2007 Speeltuintje Kruirad                         €   250

2013 Sportdorp Lutje Arena                     €   250

2014 Boek Oorlog en Bevrijding             € 1.000

2015 Jubileumfonds Blanckenborg         €   500

2015 Reservering voor een bankje          €   500

2016 Restantbedrag voor bankje             €  700

2016 Bijdrage Sintfeest Blijham                €  100

2017 Bijdrage Dorpsplein                        € 1.500

2017 Bijdrage Sintfeest Blijham                € 100