Jaarverslagen

Hieronder volgt het meest recente jaarverslag:

Jaarverslag 2018.

Sinds de vorige Algemene Ledenvergadering op 4 april 2018, kwam het bestuur van de Dorpsraad Blijham zeven keer in vergadering bijeen. Daarnaast werden nog een aantal andere bijeenkomsten bijgewoond. Veel aandacht werd in die vergaderingen besteed aan de voltooiing van het Dorpsplein. Er zullen nog een Social Sofa, twee hockers en een Informatie-element worden geplaatst in het voorjaar van 2019.

Het bestuur van de Dorpsraad werd uitgebreid met Lineke Lamfers.

Tijdens een bijeenkomst in”Zaal 12” in Vlagtwedde maakten wij kennis met de waarnemend burgemeester, Leenderd Klaassen, vier wethouders en twee gebiedsregisseurs. Iris de Haan is gebiedsregisseur van het noordelijk deel van Westerwolde.

Er zijn drie nieuwe handwijzers geplaatst bij onze wandelroute, “De Marke”, op het Dorpsplein, bij de Lutjeloosterweg en op de hoek Kerklaan/ Raadhuisstraat.

Er is overleg geweest met de gemeente over onvolkomenheden aan het nieuwe Dorpsplein, waarvan in de loop van het jaar een aantal zijn verbeterd.

Wij hadden het eerste overleg met B en W van de nieuwe gemeente Westerwolde.

Er wordt gewerkt aan een Convenant tussen Dorpsraden, Verenigingen Dorpsbelangen en de gemeente Westerwolde. Daarin moeten de gewenste omgangsvormen worden vastgelegd.

Acantus en de gemeente belegden een bijeenkost over de invulling van de nog lege bouwkavels aan de Lindenlaan.

In het kader van ons Arboretumplan worden in het Blijhamster Bos een Insectenbos en een Voedselbos gepland op leeggekomen plekken na het kappen van de zieke essen. Op het terrein van de voormalige huishoudschool is een Paleontologisch Park gepland en in het Blanckenborgpark een boomgaard met oude vruchtboomrassen.

Tijdens een bijeenkost over een nieuwe Woonvisie van de gemeente werd de behoefte aan betaalbare starterswoningen, levensloopbestendige woningen, sociale huurwoningen en beschikbare bouwkavels naar voren gebracht.

We hoorden dat “Het Oude Wapen” te koop staat. De gemeente besloot het niet te kopen. Het gevaar bestaat, dat Blijham zijn Dorpshuis gaat verliezen.

Er zijn twee bankjes in het Blijhamster Bos vervangen door nieuwe.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Westerwolde maakten wij kennis met onze nieuwe burgemeester, Jaap Velema.

Zo beleefden wij, zij het wat onwennig, het eerste jaar van de nieuwe gemeente Westerwolde.

 

 

Jaarverslag van het jaar 2017.

 

De Dorpsraad Blijham werd in 1992 opgericht en bestond dus in 2017 vijfentwintig jaar.

Vanaf de vorige Algemene Ledenvergadering kwam het bestuur acht keer in vergadering bijeen. Daarnaast woonden wij nog talloze andere vergaderingen en bijeenkomsten bij. Veel van deze bijeenkomsten hadden te maken met de reconstructie van het Dorpsplein.

Vanaf 2010 heeft dit onderwerp voortdurend op de agenda gestaan.Tot 2012 heeft een brainstormgroep hier maandelijks over vergaderd. Dit leidde tot een plan, dat in 2012 is ingediend bij de gemeente. Het duurde tot 2016 voordat de gemeente besloot het plan uit te gaan voeren. Aannemer De Wilde heeft zich daar een groot deel van het jaar mee bezig gehouden.

Ondertussen was ons bestuur druk bezig te overleggen met beeldhouwer Marten Grupstra over een beeld, “De Landman”. Aanvankelijk gingen we voor een Zaaier, maar daar bleken al heel veel beelden van te bestaan. Dan was een Ophokker met twee korenschoven beter, maar die was in brons niet uitvoerbaar. Tenslotte kozen we voor een Aardappelpoter en die staat nu op het plein.

Op 17 november openden wethouder Bart Huizing en Ko Nomden het plein door het beeld “De Landman” te onthullen. Dat wil niet zeggen dat het plein nu volledig is ingericht. Er moeten nog enkele cultuurelementen worden geplaatst. Zo wordt er nog gewerkt aan een Informatiepaneel met informatie over bijzonderheden van ons dorp, aan een Social Sofa met twee hockers en aan drie containers met bijzondere bomen langs de Hoofdweg.

Op de sokkel van “De Landman” staan gedichten van D.S.Hovinga over het Oldambt en Westerwolde, maar die zijn slecht leesbaar. De teksten zullen daarom opnieuw worden aangebracht.

Staatsbosbeheer was van plan een reguliere dunning uit te voeren in het Blijhamster Bos, maar trof talloze zieke essen aan. Die moesten ook worden gekapt. Vanwege de ingrijpende werkzaamheden organiseerde Staatsbosbeheer een wandeling om de Blijhamsters hierover voor te lichten. De ingreep heeft inmiddels plaatsgevonden en geleid tot grote open plekken.

Op deze plekken zal herplant plaatsvinden.

Op 26 april werd de picknickbank aan de Raadhuisstraat officieel in gebruik genomen. Het artsenechtpaar Khodadadzade werd daarom uitgenodigd voor een picknick met een delegatie van ons bestuur.

Gemeentewerken plantte ook de eerste bijzondere bomen bij deze bank, als start van ons arboretumplan.

Wij maakten kennis met Marten Nauta, de verslaggever voor de nieuwe gemeente Westerwolde van RTV-Noord.

De nieuwe fietsoversteek op de kruising van de Hoofdweg met het Oosteinde werd eindelijk duidelijk aangegeven door belijning op het wegdek.

Tot onze schrik vernamen wij, dat “Het Oude Wapen” te koop staat. Blijham moet zijn Dorpshuis natuurlijk niet kwijtraken!

Een ingrijpende gebeurtenis was ook de samenvoeging van Bellingwedde en Vlagtwedde tot de gemeente Westerwolde.

In het nieuwe gemeentewapen wordt Bellingwedde gesymboliseerd door het klooster Palmar en Vlagtwedde door een gebladerde korenschoof. Ten behoeve van de Dorpsraden en de verenigingen Plaatselijke Belangen zijn twee gebiedsregisseurs aangesteld: een voor de voormalige gemeente Vlagtwedde en een voor de oude gemeente Bellingwedde plus Bourtange.

Hopelijk is de samenwerking met Westerwolde even goed als die was met Bellingwedde

Ook zijn de jaarvergaderingen uiteraard toegankelijk voor alle leden. Op de pagina nieuws wordt tijdig een aankondiging geplaatst.

 

Overzicht oudere jaarverslagen Dorpsraad

Alle jaarverslagen van de Dorpsraad zijn openbaar.