Sinds de vorige Algemene Ledenvergadering op 4 april 2018, kwam het bestuur van de Dorpsraad Blijham zeven keer in vergadering bijeen. Daarnaast werden nog een aantal andere bijeenkomsten bijgewoond. Veel aandacht werd in die vergaderingen besteed aan de voltooiing van het Dorpsplein. Er zullen nog een Social Sofa, twee hockers en een Informatie-element worden geplaatst in het voorjaar van 2019.

Het bestuur van de Dorpsraad werd uitgebreid met Ineke Lamfers.

Tijdens een bijeenkomst in”Zaal 12” in Vlagtwedde maakten wij kennis met de waarnemend burgemeester, Leenderd Klaassen, vier wethouders en twee gebiedsregisseurs. Iris de Haan is gebiedsregisseur van het noordelijk deel van Westerwolde.

Er zijn drie nieuwe handwijzers geplaatst bij onze wandelroute, “De Marke”, op het Dorpsplein, bij de Lutjeloosterweg en op de hoek Kerklaan/ Raadhuisstraat.

Er is overleg geweest met de gemeente over onvolkomenheden aan het nieuwe Dorpsplein, waarvan in de loop van het jaar een aantal zijn verbeterd.

Wij hadden het eerste overleg met B en W van de nieuwe gemeente Westerwolde. Er wordt gewerkt aan een Convenant tussen Dorpsraden, Verenigingen Dorpsbelangen en de gemeente Westerwolde. Daarin moeten de gewenste omgangsvormen worden vastgelegd. Acantus en de gemeente belegden een bijeenkost over de invulling van de nog lege bouwkavels aan de Lindenlaan.

In het kader van ons Arboretumplan worden in het Blijhamster Bos een Insectenbos en een Voedselbos gepland op leeggekomen plekken na het kappen van de zieke essen. Op het terrein van de voormalige huishoudschool is een Paleontologisch Park gepland en in het Blanckenborgpark een boomgaard met oude vruchtboomrassen.

Tijdens een bijeenkost over een nieuwe Woonvisie van de gemeente werd de behoefte aan betaalbare starterswoningen, levensloopbestendige woningen, sociale huurwoningen en beschikbare bouwkavels naar voren gebracht.

We hoorden dat “Het Oude Wapen” te koop staat. De gemeente besloot het niet te kopen. Het gevaar bestaat, dat Blijham zijn Dorpshuis gaat verliezen.

Er zijn twee bankjes in het Blijhamster Bos vervangen door nieuwe.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Westerwolde maakten wij kennis met onze nieuwe burgemeester, Jaap Velema.

Zo beleefden wij, zij het wat onwennig, het eerste jaar van de nieuwe gemeente Westerwolde.