Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

 

Sinds de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2015 kwam het bestuur zeven keer in vergadering bijeen.

Het was dit jaar 70 jaar geleden, dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. In april werd dit op gepaste wijze herdacht door een tentoonstelling in “Het Oude Wapen”, het verschijnen van het boek “Oorlog en Bevrijding” en een “Memorial Flight”op de Winschoter Hoogebrug. De uitgave van het boek “Oorlog en Bevrijding” werd door de Dorpsraad ondersteund middels een financiële bijdrage.

Op 4 mei werd zowel bij de oorlogsgraven op het kerkhof als in Wedderveer een herdenking gehouden, waarbij de Dorpsraad aanwezig was.

Wat in Blijham voor veel ophef zorgde was de proefboring van de NAM bij de Langebrug.

Er werden door ons vele voorlichtingsbijeenkomsten bezocht. Uiteindelijk leidde de proefboring niet tot gaswinning, doordat er te weinig gas werd aangetroffen.

Een donkere bladzijde vormde het overlijden van de echtgenoot een onzer bestuursleden.

De wandelroute door het Blijhamster Bos gaf weer veel problemen, door de slechte staat van de paden. Er is aangekondigd, dat dit voorjaar het groen langs de paden zal worden opgesnoeid en de paden zullen worden losgewoeld en bolgelegd.

Het Dorpsplein zal in 2016 worden aangepakt. Regelmatig overleg tussen de gemeente, de Dorpsraad en een extern bureau moet leiden tot een door ieder gewenst resultaat. Na overleg met de bewoners kan dan in de zomer begonnen worden met de uitvoering.

 

Er is dit jaar geen schouw uitgevoerd door de Dorpsraad. De resultaten van de vorige schouw lieten te lang op zich wachten. Voor het komende jaar is wel weer een schouw gepland.

In de “Visie Leefbaarheid Gemeente Bellingwedde” worden aan de dorpsraden meer taken toebedeeld. Voor allerlei zaken wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. In een Dorpsvisie moeten wij aangeven hoe de leefbaarheid in ons dorp verbeterd kan worden, of in elk geval op peil kan worden gehouden.

Bij de opening van het Gezondheidscentrum werd ons verzocht een bestemming te zoeken voor de giften. Wij denken er over een bank te plaatsen in de nabijheid van dit centrum.

Na aanvankelijke tegenwerking door de Provincie lijkt de gemeente Westerwolde er toch te komen. Men is nu bezig het beleid van de oude gemeenten op elkaar af te stemmen en met het vormen van een nieuwe ambtenarenorganisatie. Afwachten welke gevolgen dit heeft voor het functioneren van de dorpsraden.

Het fietspad naar Wedderveer is eindelijk verbeterd in het kader van het “Hoefijzerproject 2”.

De WMO-raad gaf in onze vergadering uitleg over haar werkzaamheden.

 

De kruisingen van het Oosteinde met de Hoofdweg, de Oosterstraat en de Voorwoldweg worden veiliger gemaakt. De secundaire weg wordt bij de Oosterstraat en de Voorwoldweg uit de voorrang gehaald. Bij de kruising met de Hoofdweg wordt de oversteek voor fietsers aangepast.

Bij de Blanckenborg bestaan plannen voor een parkeerplaats op de lege kavels langs de Middenweg.

De Blanckenborg viert in 2016 haar 50 jarig bestaan. Voor de viering gaf de Dorpsraad een financiële bijdrage.

Tijdens de Witte- Voetjes- Actie in samenwerking met politie en gemeente trof men veel niet afgesloten deuren, ramen, auto´s en niet op slot staande fietsen en aanhangers aan. Zo wordt het inbrekers wel erg makkelijk gemaakt.

Tijdens een vergadering maakten wij kennis met de nieuwe Dorpsondersteuner, Ingeborg van Veen. Zij is in dienst bij “Het Oude Ambt” en houdt zich vooral bezig met informele zorg en de raakvlakken met de formele zorg.

Sinds kort wordt op de site van de gemeente verwezen naar die van de Dorpsraad.

Wij maakten melding van veel niet brandende straatlantaarns. Bij zo´n melding moet het nummer op de paal worden doorgegeven.

Tot onze vreugde vernamen wij, dat in het centrum veel trottoirs zullen worden aangepakt.

 

Twee keer per jaar heeft de Dorpsraad overleg met B en W van de gemeente. Hierbij kwamen diverse punten aan de orde:

– Een kunstwerk bij “De Wiekslag” is waarschijnlijk niet haalbaar.

– De regels waaraan baasjes van honden zich moeten houden, zullen nog eens worden

gepubliceerd in verband met de vele klachten over hondenpoep.

– Aan de vijver in de Swikstellen zal door het Waterschap groot onderhoud worden gepleegd.

– Er zal een aparte container komen voor de inzameling van kunststof . Van de materialen, die

hier allemaal in mogen zal een lijst worden gepubliceerd.

– De afvalproef in Blijham zal mogelijk worden uitgerold over de hele gemeente.

– Onze plannen voor een fietspad door het bos en een Dorpsarboretum kunnen voorlopig niet

worden gerealiseerd wegens geldgebrek.

– De gemeente hanteert een excessenregeling voor de aanpak van “rotte kiezen” en

verpaupering van woningen.

– De containers voor glas en textiel op het Dorpsplein gaan ondergronds.

 

Mee- en tegenvallers maakten 2015 tot een enerverend jaar.